CROWDFUNDING

(microfinançament col·lectiu) / (microfinanciación colectiva)

 

(Castellano más abajo)

UN DOCUMENTAL AMB PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Aquest és un documental sobre un home que, des de fa 40 anys, sosté on sigui necessari el seu combatiu discurs sobre la justícia i la llibertat en el món contemporani. L’acompanyem dia a dia per diferents indrets del país en una road movie que recorre la seva vida. Anàlisi de la realitat, coherència i indignació blinden el seu discurs i li proporcionen una veracitat incontestable. Una pel·lícula per moure a la reflexió –en aquests temps de naufragi ètic– fins i tot als més distrets.

L’interès del personatge i el seu discurs per a la ciutadania ens inviten, també, a demanar la participació activa d’aquesta en la gènesi i difusió del documental. Volem així que les persones facin ús del seu poder per decidir quins propòsits  culturals s’han de dur a terme. Volem que, qui aposti per aquest documental, s’involucri, participi en el projecte i el faci seu intercanviant donacions per diferents recompenses. Per això aquest documental es finançarà mitjançant crowdfunding.

Tanmateix creiem fermament que una pel·lícula com aquesta, que es nodreix del suport de persones individuals, associacions i empreses, ha de restar a disposició de la societat i contribuir a enriquir-la. Per això el documental sobre l’Arcadi Oliveres estarà sota Creative Commons, una llicència alternativa al Copyright que permet la seva difusió gratuïta a la xarxa i fora d’ella, contribuint així a que la pel·lícula sigui vista pel màxim nombre de persones possible.

Amb dues decisions –finançar el projecte mitjançant crowdfunding i posar-li una llicència Creative Commons– encaixen amb la figura i les idees d’Arcadi Oliveres, un home que no descansa per tal de presentar les seves denúncies, de conferència a debat, de plató de televisió a aula universitària, d’estudi radiofònic a manifestació, al carrer… La lliure distribució d’aquest documental serà el seu millor megàfon.

Els diners recaptats mitjançant crowdfunding es destinaran a cobrir costos diversos del documental:

-Desplaçament de l’equip a les localitzacions del rodatge
-Dietes de l’equip durant el rodatge
-Lloguer de l’equip
-Edició i muntatge

Necessitem que al menys una cinquena part del documental sigui finançada pel seu públic. Som optimistes!

Volem que formeu part d’això.

Podeu col·laborar fent una transferència per aquest número de compte de Únicamente Severo Films a Triodos:

NUMERO DE COMPTE: ES36 – 1491 – 0001 – 29 – 2009171220
BIC: TRIOESMMXXX

NO OBLIDEU afegir nom, adreça de mail i telèfon en l’espai d’informació addicional de la transferència!

Les recompenses són:

5 euros: el nostre agraïment a la web del documental.

10 euros: l’anterior i sortir als agraïments dels títols de crèdit.

30 euros: l’anterior i un DVD de la pel·lícula.

50 euros: l’anterior i un llibre d’Arcadi.

100 euros: l’anterior i invitació a la festa de fi de rodatge.*

300 euros: l’anterior i entrevista per Extres. I les 4 primeres persones acompanyaran un dia de rodatge.*

*Ja no és possible… Contacta amb nosaltres per saber que unes altres recompenses podem oferir-te.

 

En aquesta pàgina pots veure les col.laboracions que tenim fins ara.

GRÀCIES!

 

* * *

 

UN DOCUMENTAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este es un documental sobre un hombre que, desde hace 40 años, sostiene allí donde sea necesario su combativo discurso sobre la justicia y la libertad en el mundo contemporáneo. Le acompañamos día a día por diferentes puntos del país en una road movie que recorre su vida. Análisis de la realidad, coherencia e indignación blindan su discurso y le proporcionan una veracidad incontestable. Una película para incitar a la reflexión –en estos tiempos de naufragio ético– incluso a los más distraídos.

El interés del personaje y su discurso por la ciudadanía nos invitan, también, a pedir la participación activa de ésta en la génesis y difusión del documental. Queremos que las personas hagan uso de su poder para decidir qué propósitos culturales se deben llevar a cabo. Queremos que, quien apueste por este documental, se involucre, participe en el proyecto y lo haga suyo intercambiando donaciones por diferentes recompensas. Por eso se financiará mediante crowdfunding.

Así mismo, creemos firmemente que una película como esta, que se nutre del apoyo de personas individuales, asociaciones y empresas, debe estar a disposición de la sociedad y contribuir a enriquecerla. Por eso el documental sobre Arcadi Oliveres estará en Creative Commons, una licencia alternativa al Copyright que permite su difusión gratuita en la red y fuera de ella, contribuyendo así a que la película sea vista por el máximo número de personas posible.

Ambas decisiones –financiar el proyecto mediante crowdfunding y ponerle una licencia Creative Commons–, encajan con la figura y las ideas de Arcadi Oliveres, un hombre que no descansa con tal de presentar sus denuncias, de conferencia en debate, de plató de televisión en aula universitaria, de estudio radiofónico en manifestación callejera… La libre distribución de este documental será su mejor megáfono.

El dinero recaudado mediante crowdfunding se destinará a cubrir costes diversos del documental:

-Desplazamiento del equipo a las localizaciones del rodaje
-Dietas del equipo durante el rodaje
-Alquiler del equipo
-Edición y montaje

Necesitamos que, al menos, una quinta parte del documental sea financiado por su público. ¡Somos optimistas!

Queremos que forméis parte de esto.

Podéis colaborar haciendo una transferencia para este número de cuenta de Únicamente Severo Films en Triodos:

NUMERO DE CUENTA: ES36 – 1491 – 0001 – 29 – 2009171220
BIC: TRIOESMMXXX

¡NO OLVIDÉIS añadir nombre, dirección de mail y teléfono en el espacio de información adicional de la transferencia!

Las recompensas son:

5 euros: nuestro agradecimiento en la web del documental.

10 euros: lo anterior y salir en los agradecimientos de los títulos de crédito.

30 euros: lo anterior y un DVD de la película.

50 euros: lo anterior y un libro de Arcadi.

100 euros: lo anterior e invitación a la fiesta de fin de rodaje.*

300 euros: lo anterior y entrevista para Extras. Y las 4 primeras personas acompañarán un día de rodaje.*

*Ya no es posible… Contacta con nosotros para saber que otras recompensas podemos ofrecerte.

 

En esta página puedes ver las colaboraciones que tenemos hasta ahora.

¡GRACIAS!