set 22, 2014
admin
Desactiva els comentaris

Escenas eliminadas – Recaputxinada / Caputxinada 2.0

YouTube Preview Image

Recordeu que dilluns és el dia de l’espectador als Verdi!

Perquè els moviments realment transformadors són producte de processos lents i de llarga trajectòria. Hem volgut publicar una de les seqüències vam gravar el passat febrer de 2013 en un acte en defensa de la universitat pública, que es va denominar Caputxinada 2.0 o Recaputxinada. No sense dolor, la seqüència va ser descartada del muntatge final per dos motius: primer, perquè s’allunyava massa de la trama principal; i segon, perquè, a l’anar sense tècnic de so, no el vam poder captar adequadament.

Pels missatges que es llencen i les últimes paraules “robades” a l’Arcadi, podria tractar-se perfectament de l’inici d’una segona part del documental, que mostrés els processos de confluència que s’estan donant per plantar cara a l’ofensiva neolliberal.

Salut i avanti!

* * *

¡Recordad que el lunes es el día del espectador en los Verdi!

Porque los movimientos realmente transformadores son producto de procesos lentos y de larga trayectoria. Hemos querido publicar una de las secuencias eliminadas de “Mai és tan fosc”, que grabamos el pasado febrero del 2013 en un acto que se denominó Caputxinada 2.0 o Recaputxinada. No sin dolor, la secuencia fue eliminada del montaje final por dos motivos: primero, porque se alejaba de la trama principal; y segundo porque el audio, debido a que íbamos sin técnico de sonido, no lo pudimos captar adecuadamente.

Por los mensajes que se lanzan, y las últimas palabras “robadas” a Arcadi, bien podría tratarse del inicio de una segunda parte del documental, que mostrara los procesos de confluencia que se están dando para plantar cara a la ofensiva neoliberal.

¡Salut i Avanti!

 

Comments are closed.