jul 20, 2012
admin
Desactiva els comentaris

Classe #07 de l’Arcadi

YouTube Preview Image

Continuació del tema: mercats financers als països del Nord.

* * *

Continuación del tema: mercados financieros en los países del Norte.

Comments are closed.